نمایندگی پرگل سلولز

پرگل سلولز بزرگترین نمایندگی عمده فروشی در ایران با بیش از یک دهه تجربه این را نشان داده است که همچنان برترین توزیع کننده ی محصولات بهداشتی بیتا، مینا، مرحبا و... می باشد که توانسته با قیمت های مناسب خود رضایت مشتریان را جلب نماید

اقتصادی بیتا

دستمال خانواده بیتا

ورق بزنید👈🏻

دستمال اقتصادی کد 1000

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال اقتصادی کد 750

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال اقصادی کد 500

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال اقتصادی 1200 برگ

👉🏻 ورق بزنید

دستمال اقتصادی 900 برگ

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال سوپر اقتصادی

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

جعبه ای بیتا

جعبه ای 200 برگ بیتا

ورق بزنید 👈🏻

دستمال 3+1

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال 300 برگ بیتا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال اتوموبیلی بیتا

👉🏻 ورق بزنید

دلسی و حوله ای بیتا

دستمال دلسی بیتا

ورق بزنید 👈🏻

دستمال دلسی رنگی بیتا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال حوله ای بیتا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال دلسی رنگی

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال حوله ای بیتا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال دلسی 4 قلو بیتا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال دلسی 2 قلو بیتا

👉🏻 ورق بزنید

دیگر محصولات بیتا

پنبه توپک بیتا

ورق بزنید 👈🏻

پوشک بیتا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

نوار بهداشتی بیتا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال جیبی کیفی بیتا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال جیبی بیتا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال سفره بیتا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال مرطوب بیتا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

سفره کاغذی بیتا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

کیسه زباله بیتا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

لیوان کاغذی بیتا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

محافظ غذا بیتا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال تنظیف بیتا

👉🏻 ورق بزنید

مرحبا

دستمال خانواده مرحبا

ورق بزنید👈🏻

دستمال دلسی مرحبا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال جعبه ای مرحبا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال حوله ای مرحبا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال دلسی مرحبا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال حوله ای مرحبا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دلسی 2 قلو مرحبا

👉🏻 ورق بزنید

مینا

دستمال خانواده مینا

ورق بزنید 👈🏻

دستمال دلسی مینا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال دلسی دو قلو مینا

👉🏻 ورق بزنید 👈🏻

دستمال جعبه ای مینا

👉🏻 ورق بزنید